• Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschap is georganiseerd vanuit de Ondersteuningsplanraad. Deze bestaat uit een verkozen vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden verbonden aan de scholen binnen het Samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad bestaat uit:

  • 4 ouders uit het regulier onderwijs
  • 4 personeelsleden uit het regulier onderwijs
  • 2 ouders uit het speciaal (basis) onderwijs
  • 2 personeelsleden uit het speciaal (basis) onderwijs

De Ondersteuningsplanraad heeft als voornaamste taak het Ondersteuningsplan te controleren, het bestuur hierover van advies te voorzien, en met het plan wel of niet in te stemmen.

Copyright © SWV ApeldoornRealisatie: WelldotcomSitemapDisclaimerVoorwaardenPrivacyverklaring