Skip to main content
  • Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben

Basisscholen helpen bij het zo goed mogelijk laten functioneren van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: daar gaan wij voor. Dit kan door antwoord te geven op een vraag of mee te denken met leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Ook geven wij vorm en inhoud aan concrete ondersteuning van kinderen. Daarnaast voeren wij overleg als het gaat om de verkenning van (tijdelijk) gecombineerde onderwijs- en zorgtrajecten of doorstroming naar speciaal (basis)onderwijs.

Scholen

Kinderen op uw school hebben extra ondersteuning nodig. Ontdek wat wij voor deze kinderen en uw school kunnen doen.

Ouders

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig? Samen met ouders en school gaan we de juiste stappen zetten.

Alle kinderen naar school = geen thuiszittende kinderen. We doen het samen.

Om goed passend onderwijs te realiseren is de volgende missie leidend: wij willen dat alle kinderen goed kwalitatief onderwijs kunnen volgen dat bij hen past in een schoolomgeving waarin handelings- en opbrengstgericht wordt gewerkt.

Passend Onderwijs

Samen passend onderwijs organiseren: dat is ons doel. Voor de gezamenlijke besturen in Apeldoorn betekent dit het organiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen in de gemeente. De kern van passend onderwijs bestaat uit vier onderdelen.

Samen met school vinden we de juiste weg voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben