Skip to main content
  • Doorgaande lijn

Voorschoolse voorzieningen

Er is een doorgaande lijn van de voorschoolse en specialistische voorzieningen naar plaatsing op een basisschool of een SBO/SO school. Vrijwel altijd gaat een leerling naar het basisonderwijs. Bij sommige leerlingen is de ondersteuningsvraag zo complex dat directe plaatsing (via het MDO) in het SBO of SO nodig is.

Voortgezet onderwijs

Beleidsafstemming met het voortgezet onderwijs vindt vooral plaats binnen stuurgroep de Klik over afstemmingsonderwerpen in de doorgaan de lijn tussen PO en VO. Alle basisscholen werken met hetzelfde digitale onderwijskundig rapport om leerlingen uit groep 8 aan te melden bij het VO.

Naar de Klik