Skip to main content
 • Privacy

Gegevensverwerking persoonsgegevens

Scholen of voorschoolse instellingen kunnen leerlingen met een ondersteuningsvraag of een verzoek om een Toelaatbarheidsverklaring aanmelden bij het SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO via Kindkans. Kindkans is een beveiligd systeem, waarbij de gegevens vanuit het Leerlingvolgsysteem ParnasSys worden verzameld en worden doorgestuurd naar Kindkans. De scholen bespreken met ouders, welke gegevens zij doorsturen via Kindkans. De school stelt de ondersteuningsvraag Extra Ondersteuning of vraagt een Toelaatbaarheidsverklaring aan. De ouders zien het aanmeldingsdocument met bijlagen en tekenen op de school voor gezien. De ouders bepalen of zij informatie willen delen op het gebied van medische zaken en (psychologische) onderzoeken. De school is verantwoordelijk voor schoolgegevens zoals leervorderingen, beschrijving van het gedrag, werkhouding en samenwerking met de ouders.

Scholen kunnen een Korte Interventie, Extra Ondersteuning, Extra Ondersteuning + met financiële middelen, een casuïstiek bespreking in het MDO of een aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het SWV Passend Onderwijs PO.

Benodigde persoonsgegevens voor de aanvraag

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt via het aanmeldformulier:

 • Naam leerling
 • Geboortedatum
 • Man/vrouw
 • Huidige groep en schoolloopbaan
 • Adres van de leerling
 • Telefoonnummer ouders
 • E-mailadres ouders
 • Naam van de school
 • Spreektaal van de leerling thuis (alleen in te vullen indien van toepassing en belang)
 • Leerling in Nederland sinds….. (alleen in te vullen indien van toepassing en belang)
 • Leerling volgt Nederlands onderwijs sinds
  (alleen in te vullen indien van toepassing en belang)
 • Schoolwisseling (alleen indien van toepassing)
 • Leerlingvolgsysteem
 • Eventuele medische of psychologische onderzoeken door ouders te bepalen of dit wordt meegestuurd
 • Ondersteuningsvraag van de leerling of van de groep
 • Jeugdhulp