• Ondersteuning

Om leerlingen de juiste ondersteuning te kunnen bieden, kan een beroep gedaan worden op twee vormen van ondersteuning: Basisondersteuning/lichte ondersteuning en Extra ondersteuning.

Basisondersteuning is de ondersteuning die op iedere school aanwezig is en door de school zelf wordt uitgeoefend. Het gaat hierbij om zogenaamde preventieve en lichte hulp, die planmatig wordt ingezet voor een kind. De school doet dit met de eigen, op school aanwezige expertise. Als de basisondersteuning niet voldoende aan de onderwijsbehoeften van  leerlingen tegemoet komt, kan een school lichte ondersteuning bij het eigen bestuur aanvragen volgens de daarvoor geldende procedure.

Is de basisondersteuning/lichte ondersteuning onvoldoende passend voor een kind of groep, dan kan extra ondersteuning worden aangevraagd.  Dit wordt aangevraagd door de interne begeleider van de school in overleg met de gedragswetenschapper via Kindkans bij het wijkcoördinatoren. Indien nodig wordt het MDO ingeschakeld. Handelingsgericht werken wordt als uitgangspunt genomen.

Lees hoe het samenwerkingsverband Apeldoorn haar ondersteuning heeft ingericht:

Copyright © SWV ApeldoornRealisatie: WelldotcomSitemapDisclaimerVoorwaardenPrivacyverklaring