• Wie wij zijn

Het samenwerkingsverband Apeldoorn voor Primair Passend Onderwijs bestaat uit:

  • 10 besturen (1 bestuurslid per bestuur)
    Onafhankelijk voorzitter is Jindra Divis en een onafhankelijk bestuurslid financiën Jo van Kalsbeek

  • Anja Baars (directeur-bestuurder van het SWV)

  • een team van medewerkers die de scholen ondersteunen, zoals gedragswetenschappers en onderwijsbegeleiders

  • 12 leden van de ondersteuningsplanraad

  • 71 scholen die in Apeldoorn Passend onderwijs uitvoeren in de praktijk

Besturen

Welke besturen en scholen bij het samenwerkingsverband Apeldoorn zijn aangesloten kunt u lezen onder "besturen en scholen"

Scholen

Een actueel overzicht van de scholen in Apeldoorn vindt u op de scholenkaart.

scholenkaart

Directeur en MMO

Het SWV werkt sinds 1 november 2018 met Anja Baars als directeur van het SWV. Er is gekozen om te werken met een middenmanagementteam (MMO). Hieraan nemen deel de leden van het multidisciplinair overleg (MDO) Gea Hoving en Sandra Knol en de wijkcoördinatoren.
Natasja Berends en Lenny van Dinteren. Het MMO vergadert 1 keer per 3 weken.

Copyright © SWV ApeldoornRealisatie: WelldotcomSitemapDisclaimerVoorwaardenPrivacyverklaring