Skip to main content
 • Doel(en), missie en dromen

Doel

Het doel van het Samenwerkingsverband is om Passend Onderwijs te organiseren. Voor de gezamenlijke besturen in Apeldoorn betekent dit het organiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen in de gemeente. De volgende vier elementen vormen de kern van passend onderwijs:

 • Alle kinderen naar school
 • Goed onderwijs organiseren
 • Invulling geven aan zorgplicht
 • Samenwerking met jeugdhulp

Missie

Wij willen dat alle kinderen goed kwalitatief onderwijs kunnen volgen dat bij hen past in een schoolomgeving waarin handelings- en opbrengstgericht wordt gewerkt

Dromen

Droom groot, begin klein. Dat is wat we doen. Naast werken aan mooi Passend Onderwijs nemen wij ook de tijd om te dromen. Wat ‘zien’ we voor ons als we dromen:

 • Professionals die vroegtijdig signaleren en interveniëren, anticiperen op risicofactoren en handelen voordat het probleem ontstaat
 • Kinderen en professionals die bouwen aan relaties, zich competent voelen en zich autonoom ontwikkelen
 • Een situatie waarin we continu reflecteren op het prachtige werk in het onderwijs waarin we transparant, open, eerlijk en nieuwsgierig (naar onszelf en de ander) zijn en nadenken over onze onderwijscultuur
 • Een mooie samenwerking met het CJG en de ketenpartners, waarin we aanvullend met elkaar werken en we leerplicht – vanwege een goede invulling van onderwijs en jeugdhulp – minder nodig hebben
 • Focus van curatief naar preventief werken
 • Positief en talentgericht onderwijs voor ieder kind passend bij de mogelijkheden
 • Scholen met ‘out of the box’ ideeën die grenzen doorbreken en lef tonen

 • Kinderen die, een bij hen horende persoonlijke ontwikkeling doormaken, waarbij het leren overeenkomt met hun mogelijkheden
En we dromen vooral van kinderen die met plezier en tevredenheid terugkijken op hun basisschooltijd