Skip to main content
  • CJG Apeldoorn

De medewerkers van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) zijn in dienst van Stimenz en werken onder de vlag van het CJG. Ook zijn zijn de jeugdverpleegkundigen en schoolartsen in dienst van het CJG.

De schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundigen zijn binnen het kernteam een belangrijke schakel tussen het gezin, het onderwijs en de zorg. De volgende kerntaken worden uitgevoerd:

  • Schooladvisering (o.a. via het kernteam)
  • Kortdurende begeleiding en/of advisering aan leerkrachten, ouders en/of leerlingen (hoe jonger de leerling, hoe meer de focus zal liggen op de ouders c.q. leerkracht)
  • Toeleiding naar speciale en/of geïndiceerde zorg (bijv. CJG4Kracht)