Lezingen

Inspirerende lezingen schooljaar 2019 -2020
Op een positieve manier Passend Onderwijs onder de aandacht brengen bij leerkrachten, die hier dagelijks vorm en inhoud aan geven: dat is het doel van deze serie inspirerende bijeenkomsten. Professionals uit het mooie werkveld laten je een andere wereld zien. Nieuwe inzichten, praktische tips en veel voorbeelden zorgen ervoor, dat je anders kijkt naar de kinderen waar het allemaal om draait: de kinderen in jouw klas.

Voor wie
Specifiek voor leerkrachten uit het regulier Primair Onderwijs, SBO en SO in de gemeente Apeldoorn.

Kosten
De lezingen zijn kosteloos

Locatie
De lezingen worden gegeven in het gebouw van het Veluws College Mheenpark,                                  Zilverschoon 43, 7322 GG te Apeldoorn

Tijd
De bijeenkomsten zijn van 15.00 - 17.00 uur. De inloop is vanaf 14.45 uur

Programma
Klik hier voor de digitale poster met het programma voor 2019-2020!

  Nieuws

  1. Terugblik lezing De ‘growth mindset’, hoe werkt dat nu echt? door Annemieke Mol Lous d.d. 03-04-2019 Lees meer
  2. Nieuwsbrief maart 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
  3. Terugblik lezing ‘De schoonheid van het verschil tussen man en vrouw’ door Martine Delfos Lees meer
  4. Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019 Lees meer
  5. Nieuwsbrief februari 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer