Lezingen

Inspirerende lezingen schooljaar 2018 -2019
Op een positieve manier Passend Onderwijs onder de aandacht brengen bij leerkrachten, die hier dagelijks vorm en inhoud aan geven: dat is het doel van deze serie inspirerende lezingen. Lectoren, adviseurs, auteurs, ontwikkelaars en andere professionals uit het mooie werkveld laten je proeven aan verschillende onderwerpen. Nieuwe inzichten, praktische tips en veel voorbeelden zorgen ervoor, dat je anders gaat kijken naar de kinderen waar het allemaal om draait: de kinderen in jouw klas.

Voor wie
Specifiek voor leerkrachten uit het regulier Primair Onderwijs, SBO en SO in de gemeente Apeldoorn.

Kosten
De lezingen zijn kosteloos

Locatie
De lezingen worden gegeven in het gebouw van het Veluws College Mheenpark,                                  Zilverschoon 43, 7322 GG te Apeldoorn

Tijd
De bijeenkomsten zijn van 15.00 - 17.00 uur. De inloop is vanaf 14.45 uur

Programma
Klik hier voor de digitale poster met het programma

Terugblik lezingen
Nieuwsgierig hoe de lezingen zijn verlopen? Klik op de naam van de betreffende spreker voor een korte terugblik op de lezing/themasessie van Peter Teitler , Maud Wilms , Kees van Overveld , Yvonne Janssen of Bernadette Sanders

  Nieuws

  1. Terugblik lezing ‘TOS in de klas’ door Bernadette Sanders van 10 oktober 2018 Lees meer
  2. Terugblik themasessie ‘Uitdagend onderwijs voor begaafde leerlingen’ door Yvonne Janssen (3-10-2018) Lees meer
  3. Jaarkalender voor scholen 2018-2019 Lees meer
  4. Terugblik lezing ‘Als het moeilijk wordt…’ door Kees van Overveld van 26 september 2018 Lees meer
  5. Terugblik themasessie Verschil is ‘mooi gewoon’ door Maud Wilms van 12 september 2018 Lees meer