Lezingen

Inspirerende lezingen schooljaar 2018 -2019
Op een positieve manier Passend Onderwijs onder de aandacht brengen bij leerkrachten, die hier dagelijks vorm en inhoud aan geven: dat is het doel van deze serie inspirerende lezingen. Lectoren, adviseurs, auteurs, ontwikkelaars en andere professionals uit het mooie werkveld laten je proeven aan verschillende onderwerpen. Nieuwe inzichten, praktische tips en veel voorbeelden zorgen ervoor, dat je anders gaat kijken naar de kinderen waar het allemaal om draait: de kinderen in jouw klas.

Voor wie
Specifiek voor leerkrachten uit het regulier Primair Onderwijs, SBO en SO in de gemeente Apeldoorn.

Kosten
De lezingen zijn kosteloos

Locatie
De lezingen worden gegeven in het gebouw van het Veluws College Mheenpark,                                  Zilverschoon 43, 7322 GG te Apeldoorn

Tijd
De bijeenkomsten zijn van 15.00 - 17.00 uur. De inloop is vanaf 14.45 uur

Programma
Klik hier voor de digitale poster met het programma

Terugblik lezingen
Nieuwsgierig hoe de lezingen zijn verlopen? Klik op de naam van de betreffende spreker voor een korte terugblik op de lezing/themasessie van Peter Teitler , Maud Wilms , Kees van Overveld , Yvonne Janssen of Bernadette Sanders

  Nieuws

  1. Nieuwsbrief maart 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
  2. Terugblik lezing ‘De schoonheid van het verschil tussen man en vrouw’ door Martine Delfos Lees meer
  3. Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019 Lees meer
  4. Nieuwsbrief februari 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
  5. Terugblik lezing ‘Miscommunicatie’ door Steven Pont van 16 januari 2019 Lees meer