• Kennis en nieuwe ontwikkelingen

Kennis delen, ervaring opdoen en met nieuwe dingen aan de slag: het is een natuurlijk onderdeel van ons werk.Uiteraard delen wij dit graag met besturen, scholen, ouders en samenwerkingspartners. Er volgen nu diverse voorbeelden.

Inspirerende lezingen

Experts, auteurs, auteurs en andere professionals brengen via een lezing van 2 uur op een positieve manier Passend Onderwijs onder de aandacht van leerkrachten. Nieuwe inzichten en praktische tips zorgen ervoor dat leerkrachten anders kijken naar de kinderen waar het om draait: de kinderen in de klas. Naar ‘lezingen’.

Praktische themasessies

Leerkrachten gaan tijdens deze sessies van denken naar doen. Concreet, inspirerend en vooral als stimulans om in de klas concreet met passend Onderwijs aan de slag te gaan. Kortom: een frisse duik in de praktijk. Jaarlijks zijn er 4 of 5 themasessies waarvoor leerkrachten zich kunnen inschrijven. Naar ‘lezingen’.

Stimulering kwaliteitsverbetering basisonderwijs op gebied van meer- en hoogbegaafdheid

Alle schoolbesturen kunnen op projectbasis  jaarlijks in de periode 2019-2023 extra middelen om de kwaliteit van de basisondersteuning op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Deze stimulering loopt gedurende het 4jarig traject subsidie meer- en hoogbegaafdheid van het ministerie, waaruit de Stargroep, de leerkrachtondersteuning en de ouderbegeleiding wordt bekostigd.

Kindgesprekken

Met kindgesprekken versterk je de voorwaarden om te leren en te ontwikkelen.

We weten natuurlijk al langer dat echte gesprekken met leerlingen heel veel opleveren.
Vanuit het gevoel iets te kunnen (competentie), ergens invloed op te hebben(autonomie) en erbij te horen (relatie) komt een kind tot leren. Meer informatie over de kindgesprekken vind je via: https://www.proeftuintjes.nl/

Bouw! en netwerk

Dit is een webbased interventieprogramma dat uitval bij het leren lezen en spellen voorkomt door een gerichte aanpak vanaf groep 2 tot eind groep 3/ half groep 4. Het SWV heeft in 3 groepen scholen de mogelijkheid tot een introductie en implementatie van Bouw! Dit traject is inmiddels afgerond. er heeft een evaluatie plaats gevonden en er zijn bestuurlijke aanbevelingen gedaan. Er is een netwerk voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie van start gegaan, dat 2 keer per schooljaar bij elkaar komt om ervaringen en kennis te delen binnen het onderwijs.

Groepsondersteuning gedrag SO het Hofpark

Het aantal leerlingen in het SO cluster 4 waarbij volledige schoolgang een uitdaging vormt neemt toe. Deze leerlingen hebben de behoefte om tot rust te komen, zodat zij voldoende kunnen profiteren van het onderwijs. Op het Hofpark is een schakelklas  gestart met een opgeleide Jeugd GGZ professional. Doel is het voorkomen van thuiszitten van een groep leerlingen waarvoor geen passende alternatieven op het gebied van onderwijs zijn en het aanleren van vaardigheden om binnen school te kunnen functioneren.

Proeftuintjes Positief Passend Onderwijs

In totaal 12 leerkrachten (8 uit BAO, 2 uit SBO en 2 uit SO) en een onderwijsbegeleider van het SWV hebben met hart en ziel aan positief Passend Onderwijs gewerkt in de proeftuintjes. Zij hebben gewerkt aan het samen ontwikkelen van werkvormen vanuit de positieve psychologie en talentontwikkeling. De proeftuintjes zijn afgerond. Er is een MEGA-ZIN uitgegeven en een website proeftuintjes ontwikkeld. De opgedane ervaringen willen we graag met leerkrachten delen. Ga naar www.proeftuintjes.nl het MEGA-ZIN is tegen kostprijs te koop bij het SWV via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderzoeksresultaten proeftuintje, impulsklas en jobcoaching door lector Passend Onderwijs

Lector Passend Onderwijs, Annemieke Mol Lous heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de proeftuintjes, de impulsklas die in pilotvorm heeft plaats gevonden en van een traject jobcoaching met een leerkracht als vervolg op de impulsklas.

De onderzoeksresultaten zijn gebundeld weergegeven in een publicatie. Naar 'onderzoek'.

Copyright © SWV ApeldoornRealisatie: WelldotcomSitemapDisclaimerVoorwaardenPrivacyverklaring