Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschap is georganiseerd vanuit de Ondersteuningsplanraad.

Deze bestaat uit een verkozen vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden verbonden aan de scholen binnen het Samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad bestaat uit:

  • 4 ouders uit het regulier onderwijs
  • 4 personeelsleden uit het regulier onderwijs
  • 2 ouders uit het speciaal (basis) onderwijs
  • 2 personeelsleden uit het speciaal (basis) onderwijs

De Ondersteuningsplanraad heeft als voornaamste taak het Ondersteuningsplan te controleren, het bestuur hierover van advies te voorzien, en met het plan wel of niet in te stemmen.

Documenten OPR

Statuut OPR SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Medezeggenschapsreglement OPR SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Huishoudelijk Reglement OPR SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

 

 

Nieuws

  1. Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs Lees meer
  2. Uitnodiging ouderavond over Passend Onderwijs op dinsdag 22 januari 2019 Lees meer
  3. Terugblik lezing ‘De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing’ door Colette de Bruin Lees meer
  4. Nieuwsbrief november 2018 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
  5. Terugblik lezing ‘TOS in de klas’ door Bernadette Sanders van 10 oktober 2018 Lees meer