Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschap is georganiseerd vanuit de Ondersteuningsplanraad.

Deze bestaat uit een verkozen vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden verbonden aan de scholen binnen het Samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad bestaat uit:

  • 4 ouders uit het regulier onderwijs
  • 4 personeelsleden uit het regulier onderwijs
  • 2 ouders uit het speciaal (basis) onderwijs
  • 2 personeelsleden uit het speciaal (basis) onderwijs

De Ondersteuningsplanraad heeft als voornaamste taak het Ondersteuningsplan te controleren, het bestuur hierover van advies te voorzien, en met het plan wel of niet in te stemmen.

Documenten OPR

Statuut OPR SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Medezeggenschapsreglement OPR SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Huishoudelijk Reglement OPR SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

 

 

Nieuws

  1. Terugblik lezing De ‘growth mindset’, hoe werkt dat nu echt? door Annemieke Mol Lous d.d. 03-04-2019 Lees meer
  2. Nieuwsbrief maart 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
  3. Terugblik lezing ‘De schoonheid van het verschil tussen man en vrouw’ door Martine Delfos Lees meer
  4. Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019 Lees meer
  5. Nieuwsbrief februari 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer