De leden

OPR leden         

Mijn naam is Arco van Emous. Ik ben getrouwd en onze zoon is leerling op de Regenboog in Apeldoorn. Ik ben werkzaam als afdelingshoofd bij een toezicht organisatie van de Rijksoverheid. Sinds 2017 neem ik als ouder deel aan de OPR. Ik vind het als ouder belangrijk betrokken te zijn bij het onderwijs. Met mijn bijdrage aan de OPR wil ik daar invulling aan geven door mee te praten over het aanbod van zorg voor alle basisschoolleerlingen in Apeldoorn. In de rol als voorzitter wil ik, vooral samen met alle leden van de OPR, een goede bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het passend onderwijs in Apeldoorn.

Ik ben Sylvia Dakkus, gelukkig getrouwd en moeder van twee kinderen. Een dochter van 9 en een zoon van 7 jaar. Beide kinderen gaan naar de Rietendakschool. Als ouder merk ik hoe belangrijk passend onderwijs is. Maar ook in mijn werk merk ik dat. Ik werk als zelfstandige binnen het passend onderwijs; ik begeleid verschillende kinderen die extra hulp en zorg nodig hebben. Mijn reden om deel uit te willen maken van de OPR is vanuit de wens voor goed en passend onderwijs voor ieder kind. Niet afhankelijk van een specifieke leerkracht, intern begeleider of directeur.

Mijn naam is Annelies Rijns. Ik ben lid geworden van de OPR namens de oudergeleding.
Mijn zoon van 5 jaar oud, zit op Het Kroonpad in groep 2. Samen met zijn vader wonen we sinds januari 2017 in Apeldoorn. We zijn hiernaar toe verhuisd om in dit huis de benodigde aanpassingen te kunnen realiseren voor onze zoon. Daarnaast is het heel fijn om je eigen kind naar school te kunnen brengen, net als elke ouder dat doet. De buurkinderen gaan ook naar een school in de wijk, waardoor onze zoon ook onderdeel uitmaakt van die zelfde leefomgeving. De rode draad in mijn leven blijft de combinatie van onderwijs en zorg. Als kind wilde ik altijd werken in de zorg, maar ik ben geen fan van naalden en andere gerelateerde zaken. Ik ben op mijn 18e in aanraking gekomen met de psychiatrie vanwege mijn eerste mbo-stage. Dankzij deze opleiding kwam ik erachter dat ik graag mensen iets aanleer. Daarom ben ik naar de pabo gegaan en heb daarna mijn Master Sen afgerond. Ik werk ondertussen ruim 20 jaar in het speciaal onderwijs als docent en heb bijna alle doelgroepen mogen bedienen. Ik vind dat alle leerlingen, met welke beperking dan ook, deel moeten kunnen uitmaken van de samenleving. Ik hoop door mijn deelname aan de OPR een brug te slaan tussen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs.

Mijn naam is Arien van Kempen, ik ben lid van de personeelsgeleding van de OPR.
Ik ben werkzaam op de Zonnehoek. Sinds dit schooljaar ben ik lid van de personeelsgeleding, daarvoor was ik 2 jaar lid van de oudergeleding vanuit het SBO. Vanuit de Zonnehoek wordt ik ingezet voor ambulante begeleiding voor leerlingen met een indicatie voor Extra Ondersteuning +. Dit houdt in dat ik leerlingen individueel begeleid en op deze wijze het passend onderwijs nastreef. Ik vind het mooi om te ervaren hoe fijn het voor deze leerlingen is dat zij onderwijs op maat mogen ontvangen, op de school waar ze zich prettig voelen. Binnen de OPR heb ik de rol van secretaris.

Mijn naam is Alice Van der Klij - Stulp. Ik werk sinds 2001 in het onderwijs. Op dit moment ben werkzaam als locatieleider in het reguliere basisonderwijs. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn en mee te denken over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Iedere leerling verdient een passende onderwijsplek. De ondersteuning die daarbij hoort moet zo goed mogelijk georganiseerd worden. Ik heb me aangemeld voor de OPR omdat ik zie dat Passend Onderwijs in Apeldoorn zowel veranderingen als kansen met zich mee brengt en ik wil graag bijdragen aan een zo goed mogelijke uitvoering er van. 

René Arends, Personeelsgeleding OPR

Ik vind het belangrijk dat ieder kind in Apeldoorn onderwijs kan volgen. Dit moet onderwijs zijn dat past bij de leerling. Onderwijs moet veilig zijn voor alle kinderen. En ieder kind moet gelukkig kunnen zijn op school. In mijn werk als leerkracht heb ik vanuit school regelmatig nagedacht over leerlingen. Wat zou de beste plek voor hem of haar zijn? En hoe om te gaan met verschillen. Het individuele kind kan soms iets anders nodig hebben dan de klas waarin het zit. Als mens zijn dit de onderwerpen waar ik thuis ook over nadenk. Het gaat het niet om productie draaien maar om het welzijn van kinderen.

Matthijs Renkema, personeelsgeleding OPR
Mijn motivatie om deel uit te maken van de OPR is de mogelijkheid om op beleidsniveau mee te denken over Passend Onderwijs voor alle leerlingen. Ik doe dit vanuit mijn passie voor innovatie: kritisch kijkend naar verouderd en inefficiënt beleid wat niet meer past bij het onderwijs in een veranderende samenleving. Ik wil een bijdrage leveren aan een analytische, inventieve en prikkelende blik op beleid. Voor een Ondersteuningsplan wat Passend is bij het onderwijs van nu.

Nieuws

  1. Terugblik lezing De ‘growth mindset’, hoe werkt dat nu echt? door Annemieke Mol Lous d.d. 03-04-2019 Lees meer
  2. Nieuwsbrief maart 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
  3. Terugblik lezing ‘De schoonheid van het verschil tussen man en vrouw’ door Martine Delfos Lees meer
  4. Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019 Lees meer
  5. Nieuwsbrief februari 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer