Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019

Gwen Timmer begon haar lezing over trauma bij leerlingen met een gedicht van 
Huub Oosterhuis:

Geef mijn zachtheid weer,
Geef mij terug de ogen
van een kind.
Dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat.

De lezing van Gwen Timmer maakte indruk op de aanwezigen. 1 op de 4 schoolgaande kinderen is wel eens blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis, die effect heeft op hun leerprestaties en gedrag. Een volwassene die er op dat moment is voor het kind en het kind ook begrijpt kan een wereld van verschil maken. Als je te maken krijgt met een leerling met een trauma is het belangrijk om te weten dat een onverwerkt trauma in de kindertijd kan leiden tot fysieke, psychische, relationele en maatschappelijke problemen in de adolescentie en volwassenheid. Confronterend is ook dat de meeste trauma’s thuis beginnen. Het grotendeel van de mensen - ongeveer 80% - , dat (bewust of onbewust) verantwoordelijk is voor traumatisering van kinderen zijn de eigen ouders.

Tijdens het onderdeel wat er werkt en wat er heelt in de omgang met leerlingen met een trauma gaf Gwen ons de vijf B’s mee: Beschikbaar zijn, bevestigen, benoemen, bemoedigen en bekrachtigen.

Van Anton Horeweg is onlangs het boek verschenen: De traumasensitieve school. Wil je meer weten over dit onderwerp noteer dan alvast woensdag 9 oktober 2019 in je agenda. Die middag hopen wij Anton in de aula van het Veluws College Mheenpark te verwelkomen voor het geven van een lezing over dit onderwerp.

Terug naar het overzicht

Medewerkers