Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs

Op veel plekken in regio Apeldoorn werken we hard om kinderen en jongeren goed te ondersteunen, waar en wanneer ze dat nodig hebben. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er ook verbeteringen nodig. Hiervoor horen wij graag uw ervaring!

Deel uw ervaring op www.vertelpunt.nl/ocw 
Bent u ouder / verzorger, leerling of professional? Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) onderwijs? Wij horen graag uw verhaal. Deel uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/ocw .

Samen aan de slag met verbeteringen
In maart komt minister Slob naar regio Apeldoorn om in gesprek te gaan over passend onderwijs. Tijdens dit bezoek gaan ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten samen aan de slag om het onderwijs in regio Apeldoorn en omgeving (nog) passender te maken. Alle (anonieme) ervaringen samen zijn het startpunt voor het gesprek. Met deze aanpak willen we samen het onderwijs verbeteren. Uw ervaring is daarom erg waardevol!

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Anja Baars
directeur SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Terug naar het overzicht

Medewerkers