• Lezing 'Gewoon doen'

16 september 2020 | Ronald Hünneman

De wetenschap rond cognitie, leren en onderwijs is sterk in beweging

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen er maximaal 45 personen tegelijk aanwezig zijn bij een lezing.
Wanneer zich meer deelnemers aanmelden dan 45 dan plaatsen wij deze deelnemers op de wachtlijst, je krijgt hier een bericht over.
Mocht het aantal personen op de wachtlijst voldoende zijn dan gaan we bekijken of er een digitale lezing georganiseerd gaat worden.
Voor aanvang van de lezing ontvangen de deelnemers een mail met uitleg over de extra maatregelen die genomen worden vanwege het coronavirus.

Het onderwijs is vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw sterk beïnvloed door twee filosofische theorieën over de menselijk denken, leren en functioneren.
De ene theorie zegt dat de menselijke hersenen enigszins te vergelijken zijn met een computer: Via de zintuigen komt informatie binnen, die vervolgens door de hersenen wordt verwerkt en daarna omgezet in gedrag.
De andere theorie zegt dat de menselijke geest in staat is tot zelfinzicht en reflectie, en dat via dat proces mensen zelfstandig, autonoom en authentiek kunnen worden.

De afgelopen vijftien jaar zijn deze ideeën steeds meer onder druk komen te staan. Aanvankelijk kwam de kritiek vanuit de filosofie (philosopy of mind, het gebied dat zich bezig houdt met menselijk denken en leren) en de psychologie, maar recentelijk doet ook de neurologie een aardige duit in het zakje.
De kritiek van deze velden tezamen wordt tegenwoordig samen gevat met de term 4E: 

 • Embedded, de omgeving waarin mensen verkeren heeft meer invloed op hun functioneren dan we aanvankelijk dachten.
 • Embodied, het functioneren van de menselijke hersenen kan niet worden losgekoppeld van het functioneren van het lichaam.
 • Enacted, handelingen en bewegingen bepalen denken en leren meer dan we ooit voorzien hebben. 
 • Extended, mensen koppelen zich onmerkbaar aan hulpmiddelen (media), die op hun beurt het menselijk denken bepalen.

Uiteraard hoeft het onderwijs niet helemaal op z’n kop worden gezet vanwege ontwikkelingen in de wetenschap, maar met het oog op de toekomst kan het beslist geen kwaad deze zaken nader te bekijken.
Wat betekent 4E voor het gebruik van technische hulpmiddelen? Wat zeg het over intrinsieke motivatie?
Het belang van een schoolomgeving en de houding van leerkrachten? Wat te doen in het geval van leerachterstanden? Hoe kan sociaal gedrag gestimuleerd worden? Enzovoort.  

In deze lezing zullen de 4E-ontwikkelingen worden uitgelegd, en geïllustreerd met voorbeelden uit het onderwijs, zodat deelnemers een goed begrip hebben van wat de komende jaren in de media zal verschijnen.
Daarnaast zullen er, op basis van 4e, provocerende vragen over huidige en toekomstige onderwijspraktijken aan de orde worden gesteld.
Het is beslist niet de bedoeling dat u volledig overtuigd van 4E deze lezing verlaat.

Het doel is u op de hoogte te brengen en een stevige basis te geven voor het doordenken van ontwikkelingen in het onderwijs (en uiteraard ook daarbuiten).

Algemene gegevens

 • Tijdsduur:
  15:00 - 17:00
 • Aantal bijeenkomsten:
  1
 • Aanvangsdatum:

  16 september 2020

 • Prijs:
  Kosteloos
 • Maximaal aantal personen:

  45

 • Locatie:
  Veluws College Mheenpark,
  Zilverschoon 43, 7322 GG te Apeldoorn
Copyright © SWV ApeldoornRealisatie: WelldotcomSitemapDisclaimerVoorwaardenPrivacyverklaring