Zorgroute/Zorgplicht

Als een ouder een basisschool zoekt, kan men zijn/haar kind aanmelden bij een basisschool naar eigen keuze.

Globaal verloopt dit als volgt:

 1. Heeft uw kind geen extra ondersteuning nodig, dan kan de basisschool uw kind direct inschrijven
   
 2. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de school of zij de extra ondersteuning kunnen uitvoeren. Als de school dit niet kan, is deze verplicht een andere passende onderwijsplek te regelen in het kader van de zorgplicht.
   
 3. Heeft uw kind lichte ondersteuning nodig, dan wordt deze geboden door de basisschool, eventueel in samenwerking met het het kernteam (intern begeleider, gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige) van de basisschool. Daarnaast kunnen specialisten van het SWV Passend Onderwijs of andere externen op de school worden ingezet.
   
 4. Heeft uw kind meer extra ondersteuning nodig dan de school kan bieden, wordt uw kind aangemeld bij het MDO (Multidisciplinair Overleg). De school stelt dan samen met u een aanvraag op voor het MDO. Het kan hierbij gaan om een bespreking met alle betrokkenen om een passende oplossing te zoeken voor de complexe hulpvraag.Het kan echter ook nodig zijn om voor uw kind een plek te vinden op een speciale (basis)school. De intern begeleider van de basisschool maakt in overleg met de gedragswetenschapper, een samenvatting van het dossier en bespreekt dat in het MDO. Het MDO kan beslissen om extra ondersteuning toe te kennen of een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring te bepreken. Als op advies van het MDO het SWV de toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, kan uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs of naar het speciaal onderwijs cluster 3 en cluster 4. Een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven voor een bepaalde periode. Dit kan zijn t/m groep 4, t/m groep of voor de gehele periode op de basisschool. 

 

Zorgroute:

(klik hier voor zorgroute in pdf-formaat)

Informatie extra ondersteuning

 

 

 

 

 

Nieuws

 1. Terugblik lezing De ‘growth mindset’, hoe werkt dat nu echt? door Annemieke Mol Lous d.d. 03-04-2019 Lees meer
 2. Nieuwsbrief maart 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
 3. Terugblik lezing ‘De schoonheid van het verschil tussen man en vrouw’ door Martine Delfos Lees meer
 4. Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019 Lees meer
 5. Nieuwsbrief februari 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer