Geschillen

Het SWV Apeldoorn heeft als uitgangspunt het voorkomen van geschillen binnen Passend Onderwijs door goed  te communiceren en samen te werken.

Geschillen moeten worden voorkomen door:

 • Een goed gesprek met betrokkenen te voeren
 • School en deskundigen zorgen voor duidelijke informatie richting ouders
 • Als ouder informatie te vragen en met de school te bespreken waar men mee zit

Als men er zelf toch niet meer uit komt, kan men:

 • In gesprek gaan met de directeur van de school, schoolbestuur of een MT-lid van Passend Onderwijs
 • Hulp of ondersteuning zoeken van een vertrouwenspersoon binnen of buiten de school
 • Contact zoeken met een onderwijsconsulent die is aangesteld door het ministerie van onderwijs
 • Gebruik maken van mediation via de stichting onderwijsgeschillen

Mochten er toch geschillen ontstaan, dan kunnen die de volgende vormen aannemen:

 • Het schoolbestuur heeft een geschil met ouders over toelating en verwijdering
 • Het schoolbestuur of de ouders heeft een geschil met het Samenwerkingsverband over toelaatbaarheid
 • Het schoolbestuur heeft een geschil met ouders over ondersteuning
 • Het schoolbestuur heeft een geschil met de medezeggenschapsraad over het school-ondersteuningsprofiel
 • Het schoolbestuur heeft een geschil met het Samenwerkingsverband
 • Het Samenwerkingsverband heeft een geschil met de medezeggenschapsraad of de ondersteuningsplanraad
 • Het Samenwerkingsverband heeft een geschil met de gemeente over oogo (op overeenstemming gericht overleg)
 • Het Samenwerkingsverband heeft een geschil met een ander Samenwerkingsverband

Bij ieder van deze geschillen zal een specifieke procedure gevold worden. Raadpleeg hiervoor het Ondersteuningsplan.

Het Samenwerkingsverband heeft zich aangemeld bij de landelijke geschillencommissie.

Nieuws

 1. Terugblik lezing De ‘growth mindset’, hoe werkt dat nu echt? door Annemieke Mol Lous d.d. 03-04-2019 Lees meer
 2. Nieuwsbrief maart 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
 3. Terugblik lezing ‘De schoonheid van het verschil tussen man en vrouw’ door Martine Delfos Lees meer
 4. Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019 Lees meer
 5. Nieuwsbrief februari 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer