Geschillen

Het SWV Apeldoorn heeft als uitgangspunt het voorkomen van geschillen binnen Passend Onderwijs door goed  te communiceren en samen te werken.

Geschillen moeten worden voorkomen door:

 • Een goed gesprek met betrokkenen te voeren
 • School en deskundigen zorgen voor duidelijke informatie richting ouders
 • Als ouder informatie te vragen en met de school te bespreken waar men mee zit

Als men er zelf toch niet meer uit komt, kan men:

 • In gesprek gaan met de directeur van de school, schoolbestuur of een MT-lid van Passend Onderwijs
 • Hulp of ondersteuning zoeken van een vertrouwenspersoon binnen of buiten de school
 • Contact zoeken met een onderwijsconsulent die is aangesteld door het ministerie van onderwijs
 • Gebruik maken van mediation via de stichting onderwijsgeschillen

Mochten er toch geschillen ontstaan, dan kunnen die de volgende vormen aannemen:

 • Het schoolbestuur heeft een geschil met ouders over toelating en verwijdering
 • Het schoolbestuur of de ouders heeft een geschil met het Samenwerkingsverband over toelaatbaarheid
 • Het schoolbestuur heeft een geschil met ouders over ondersteuning
 • Het schoolbestuur heeft een geschil met de medezeggenschapsraad over het school-ondersteuningsprofiel
 • Het schoolbestuur heeft een geschil met het Samenwerkingsverband
 • Het Samenwerkingsverband heeft een geschil met de medezeggenschapsraad of de ondersteuningsplanraad
 • Het Samenwerkingsverband heeft een geschil met de gemeente over oogo (op overeenstemming gericht overleg)
 • Het Samenwerkingsverband heeft een geschil met een ander Samenwerkingsverband

Bij ieder van deze geschillen zal een specifieke procedure gevold worden. Raadpleeg hiervoor het Ondersteuningsplan.

Het Samenwerkingsverband heeft zich aangemeld bij de landelijke geschillencommissie.

Nieuws

 1. Terugblik lezing ‘TOS in de klas’ door Bernadette Sanders van 10 oktober 2018 Lees meer
 2. Terugblik themasessie ‘Uitdagend onderwijs voor begaafde leerlingen’ door Yvonne Janssen (3-10-2018) Lees meer
 3. Jaarkalender voor scholen 2018-2019 Lees meer
 4. Terugblik lezing ‘Als het moeilijk wordt…’ door Kees van Overveld van 26 september 2018 Lees meer
 5. Terugblik themasessie Verschil is ‘mooi gewoon’ door Maud Wilms van 12 september 2018 Lees meer