Externe ondersteuning bij cluster 1, 2, 3 en 4

 Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1 is voor leerlingen die blind of slechtziend zijn (landelijk)
  • Cluster 2 is voor leerlingen die doof of slechthorend zijn, of ernstige spraak-taalmoeilijkheden hebben ( landelijk)
  • Cluster 3 is het onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte (regionaal)
  • Cluster 4 is het onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem (regionaal)

Het onderwijs in cluster 1 en 2 blijft in een landelijk systeem georganiseerd. Cluster 2 maakt actief deel uit van het SWV. Aan iedere wijk is een vast medewerker van cluster 2 toegevoegd.

Het cluster 3 en 4 onderwijs maakt deel uit van ons SWV.

De scholen binnen het SWV Apeldoorn maken verder gebruik van verschillende expertise centra voor de ondersteuning van cluster 1, 2 en 3 leerlingen.
Dit zijn onder andere:

VIVIS Onderwijs (cluster 1) (www.bartimeus.nl en www.visio.org )

Dit instituut voor blinde en slechtziende leerlingen blijft op dezelfde wijze werken. Doel van VIVIS Doel van VISIS Onderwijs is en blijft dat zoveel mogelijk leerlingen met een visuele beperking onderwijs volgen op een reguliere school of op een speciale school in de woonomgeving. VISIS biedt deze scholen ambulante onderwijsondersteuning op maat: onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale ondersteuning en cursussen. Leerlingen met een visuele beperking die een specifieke setting nodig hebben, kunnen terecht op een van de gespecialiseerde onderwijslocaties van VISIS.

Kentalis (cluster 2) (www.kentalis.nl)

Kentalis is er voor mensen met een beperking in horen en communiceren. Zij zijn er voor mensen, die slechthorend of doof zijn en mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid. Kentalis kan drie ondersteuningsarrangementen te bieden. Lichte ondersteuning in het regulier onderwijs door de leerkracht en de leerling handreikingen te bieden. Medium ondersteuning in het regulier onderwijs, waarbij met meerdere cluster 2 leerlingen aparte lessen worden gevolg. Intensieve ondersteuning in het speciaal onderwijs samen met andere cluster 2 leerlingen, in een aangepaste omgeving.

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) (cluster 3 - landelijk) (www.lwoe.nl)

In tegenstelling tot andere cluster 3 instellingen die onder het samenwerkingsverband vallen, blijft het LWOE apart landelijk ambulante begeleiding geven. Scholen kunnen ambulante begeleiding van het LWOE inschakelen wanneer nodig.

Geschillen

Nieuws

  1. Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs Lees meer
  2. Uitnodiging ouderavond over Passend Onderwijs op dinsdag 22 januari 2019 Lees meer
  3. Terugblik lezing ‘De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing’ door Colette de Bruin Lees meer
  4. Nieuwsbrief november 2018 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
  5. Terugblik lezing ‘TOS in de klas’ door Bernadette Sanders van 10 oktober 2018 Lees meer