CJG

CJG Apeldoorn

De medewerkers van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) zijn in dienst van Stimenz en werken onder de vlag van het CJG. Vanaf 1 januari 2017 zijn de jeugdverpleegkundigen en schoolartsen in dienst gekomen van het CJG.

Aanbod CJG

De schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundigen zijn binnen het kernteam een belangrijke schakel tussen het gezin, het onderwijs en de zorg.

De volgende kerntaken worden uitgevoerd:

0 Schooladvisering (o.a. via het kernteam)

0 Kortdurende begeleiding en/of
   advisering aan leerkrachten, ouders
   en/of leerlingen (hoe jonger de leerling,
   hoe meer de focus zal liggen op de
   ouders c.q. leerkracht)

0 Toeleiding naar speciale en/of
   geïndiceerde zorg (bijv. CJG4Kracht)

 

Nieuws

  1. Terugblik lezing ‘TOS in de klas’ door Bernadette Sanders van 10 oktober 2018 Lees meer
  2. Terugblik themasessie ‘Uitdagend onderwijs voor begaafde leerlingen’ door Yvonne Janssen (3-10-2018) Lees meer
  3. Jaarkalender voor scholen 2018-2019 Lees meer
  4. Terugblik lezing ‘Als het moeilijk wordt…’ door Kees van Overveld van 26 september 2018 Lees meer
  5. Terugblik themasessie Verschil is ‘mooi gewoon’ door Maud Wilms van 12 september 2018 Lees meer