Hoe werken wij?

Wij werken aan passend onderwijs voor alle kinderen in onze regio.

Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van uw kind, wordt een bepaalde Zorgroute doorlopen. Deze Zorgroute definieert de stappen die wij doorlopen om tot het juiste niveau van ondersteuning te komen.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan dit op verschillende manieren worden vormgegeven. Onder Informatie extra ondersteuning leest u meer hierover.

Als de ondersteuning die uw kind nodig heeft niet geboden kan worden door de regulier basisschool zelf, zal gekeken worden naar een passende plek in het speciaal (basis) onderwijs. Er moet daarvoor door de school een verzoek tot plaatsing worden ingediend. Onder SBO/SO plaatsingen vindt u hier meer informatie over.

Wanneer uw kind slechtziend, slechthorend, blind, doof of epileptisch is, zullen speciale hulpmiddelen en ondersteuning worden aangevraagd bij speciale expertise centra. Het betreft hier de Externe ondersteuning bij cluster 1, 2, 3 en 4.

Bent u het niet eens met de ondersteuning die uw kind ontvangt? Dan kunt u via de Geschillen procedure hierover in gesprek.

Nieuws

  1. Terugblik lezing De ‘growth mindset’, hoe werkt dat nu echt? door Annemieke Mol Lous d.d. 03-04-2019 Lees meer
  2. Nieuwsbrief maart 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
  3. Terugblik lezing ‘De schoonheid van het verschil tussen man en vrouw’ door Martine Delfos Lees meer
  4. Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019 Lees meer
  5. Nieuwsbrief februari 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer