Hoe werken wij?

Wij werken aan passend onderwijs voor alle kinderen in onze regio.

Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van uw kind, wordt een bepaalde Zorgroute doorlopen. Deze Zorgroute definieert de stappen die wij doorlopen om tot het juiste niveau van ondersteuning te komen.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan dit op verschillende manieren worden vormgegeven. Onder Informatie extra ondersteuning leest u meer hierover.

Als de ondersteuning die uw kind nodig heeft niet geboden kan worden door de regulier basisschool zelf, zal gekeken worden naar een passende plek in het speciaal (basis) onderwijs. Er moet daarvoor door de school een verzoek tot plaatsing worden ingediend. Onder SBO/SO plaatsingen vindt u hier meer informatie over.

Wanneer uw kind slechtziend, slechthorend, blind, doof of epileptisch is, zullen speciale hulpmiddelen en ondersteuning worden aangevraagd bij speciale expertise centra. Het betreft hier de Externe ondersteuning bij cluster 1, 2, 3 en 4.

Bent u het niet eens met de ondersteuning die uw kind ontvangt? Dan kunt u via de Geschillen procedure hierover in gesprek.

Nieuws

  1. Terugblik lezing ‘TOS in de klas’ door Bernadette Sanders van 10 oktober 2018 Lees meer
  2. Terugblik themasessie ‘Uitdagend onderwijs voor begaafde leerlingen’ door Yvonne Janssen (3-10-2018) Lees meer
  3. Jaarkalender voor scholen 2018-2019 Lees meer
  4. Terugblik lezing ‘Als het moeilijk wordt…’ door Kees van Overveld van 26 september 2018 Lees meer
  5. Terugblik themasessie Verschil is ‘mooi gewoon’ door Maud Wilms van 12 september 2018 Lees meer