Wat is Passend Onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het uitgangpunt van Passend Onderwijs is, dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Apeldoorn werken tien besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Alle scholen hebben zorgplicht.

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Ieder SWV maakt zijn of haar eigen keuzes op wat voor de manier Passend Onderwijs in Apeldoorn wordt georganiseerd en betaald. Informatie over Passend Onderwijs kunt u terugvinden op de landelijke website van Passend Onderwijs en is te lezen in ons Ondersteuningsplan .
 

Ondersteuningsplan

Ieder samenwerkingsverband schrijft verplicht een ondersteuningsplan voor een periode van vier jaar (2014-2018). Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de onderwijsbesturen en de ondersteuningsplanraad besproken. Deze hebben allemaal ingestemd met het plan. In Apeldoorn hebben we het Ondersteuningsplan tussentijds bijgesteld. Dit aangepaste Ondersteuningsplan is vastgesteld door het bestuur van het SWV, de OPR en in het OOGO met de gemeente Apeldoorn in september 2016. Klik hier voor ons aangepaste Ondersteuningsplan.

In het schooljaar 2017-2018 wordt een nieuw ondersteuningsplan opgesteld voor de periode 2018-2022.

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad bestaat uit ouders en leerkrachten van de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. Zij zijn de vertegenwoordigers van de deelnemende scholen en ouders van het samenwerkingsverband en hebben een controlerende en adviserende rol bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan. De ouders en leerkrachten zijn middels verkiezingen gekozen. Lees hier verder over de ondersteuningsplanraad.

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs, waar de juiste ondersteuning geboden kan worden.

Basis- en extra ondersteuning

Om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden worden ouders nauw betrokken en werken scholen zo goed mogelijk samen. De extra ondersteuning die een kind nodig heeft, kan worden aangevraagd bij het SWV. Ondersteuning van leerlingen bestaat binnen Passend Onderwijs uit basisondersteuning, lichte ondersteuning en extra ondersteuning. Een school kan lichte ondersteuning aanvragen bij het eigen bestuur volgens de daar afgesproken procedure. Extra ondersteuning kan door de reguliere scholen via Kindkans bij de wijkcoördinatoren van het SWV worden aangevraagd. Extra ondersteuning kan bestaan uit expertise inzet door onderwijsbegeleiders van het SWV en/of door het toekennen van financiële middelen voor de school. Zie voor meer informatie de vormen van ondersteuning.

Bestuurssamenstelling:

Op 28 juni 2013 is de Stichting Passend Onderwijs 25.05 voor het primair onderwijs in Apeldoorn opgericht. Deze stichting bestaat momenteel uit 10 bestuurders, welke afkomstig zijn van de 10 besturen, die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband. Wie zijn wij?

Terug naar het overzicht

Contact?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht

Contactpersonen

Nieuws over deze dienst

  1. Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs
  2. Nieuwsbrief stuurgroep de Klik maart 2017
  3. Nieuwsbrief februari 2017 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO
  4. Nieuwsbrief SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO november 2016
  5. Nieuwsbrief juni 2016 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO