Wat doet de school: Basisondersteuning

De school biedt de basisondersteuning van uw kind.

Wanneer uw kind (net als 90 procent van alle kinderen in Apeldoorn) het goed doet op school, betekent dit dat de leerkracht het lesprogramma waar nodig heeft aanpast op de onderwijsbehoefte van uw kind, en u en uw kind hiervan zo goed mogelijk op de hoogte houdt.

Ook als uw kind lichte ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De intern begeleider van de school kan hierbij helpen en de ondersteuning organiseren. Denk aan hulpmiddelen voor een kind met concentratieproblemen of een aanpassing van instructie. Wanneer expertise gewenst is, kan de leerkracht ook de hulp inschakelen van een onderwijsbegeleider van binnen het samenwerkingsverband of een andere extern deskundige.

Deze handelingen door de school vallen onder de zogenaamde Preventieve en lichte hulp en het Handelingsgericht/planmatig werken. Deze regelingen betekenen dat de school:

 • Ouders behandelt als partners
 • Effectief en transparant communiceert met alle betrokkenen rondom het kind
 • Signaleert wanneer het onderwijsaanbod niet (meer) aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind
 • Expertise, programma’s en methodieken beschikbaar stelt gericht op (sociale) veiligheid en het adequaat handelen bij  gedragsproblemen, taal/lees- en rekenproblemen
 • Kennis heeft van onderwijsprogramma’s, ontwikkelingslijnen en leerlijnen, en weet waar extra kennis en ondersteuning beschikbaar is
 • Formulieren afstemt en beknopt houdt
 • Een protocol heeft voor medische handelingen
 • Systematisch de onderwijsbehoeften van kinderen in kaart brengt en daarop een Passend Onderwijsaanbod organiseert en evalueert
 • Waar nodig expertise van buiten inschakelt

Soms is er extra ondersteuning nodig voor de school of voor het kind.
In dat geval vraagt de school samen met u als ouder extra ondersteuning aan.
Wilt u meer weten over de extra ondersteuning? Lees dan verder onder Extra Ondersteuning.

Terug naar het overzicht

Contact?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
 • *
 • *
 • *
 • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws over deze dienst

 1. Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs
 2. Nieuwsbrief stuurgroep de Klik maart 2017