Vormen van ondersteuning

Om uw kind zo goed mogelijk van onderwijs en ondersteuning te voorzien, zijn er verschillende mogelijkheden, die kunnen worden ingezet. Uitleg volgt hieronder.

Op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind kunnen zich de volgende situaties voor doen:

 • Uw kind functioneert goed in het regulier onderwijs, en heeft geen extra ondersteuning nodig. In dit geval voorziet de Basisondersteuning van de school.
 • Uw kind functioneert goed in het regulier onderwijs, maar de leerkracht zet wel extra kennis, methoden of middelen in om uw kind optimaal te ondersteunen. In dit geval voorziet de Basisondersteuning van de school.
 • Uw kind heeft in het regulier basisonderwijs extra ondersteuning nodig, die het beste gegeven kan worden door de school of de leerkracht zelf. Indien dit niet toereikend is, is het mogelijk bij het eigen bestuur van de school lichte ondersteuning aan te vragen.Het gaat hier om de inzet van lichte zorgmiddelen.
 • Extra ondersteuning kan door de intern begeleider van de school via Kindkans in overleg met de Gedragswetenschapper (GWS-er) aangevraagd worden bij de wijkcoördinator van het SWV. Extra ondersteuning kan bestaan uit de inzet van expertise vanuit het SWV en de inzet van financiële middelen op de school. Dit heet Extra Ondersteuning+. Naast extra ondersteuning kan men ook een Korte Interventie aan vragen. Een Korte Interventie omvat inzet van een onderwijsbegeleider van het SWV voor 8 tot 10 uur.
 • Heeft uw kind ondersteuning nodig die verder gaat dan de reguliere basisschool kan bieden, kan er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het MDO van het SWV worden aangevraagd door de school. Het gaat hierbij om een TLV voor het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs cluster 3 of cluster 4. Tevens is het mogelijk om binnen het MDO casuïstiek te bespreken.
 • Tot slot zijn er situaties waarin uw kind direct voor het MDO wordt aangemeld. Het gaat dan om: zeer specifieke ondersteuningsbehoefte, een kind uit een crisis situatie, of kinderen uit jeugdinstellingen of ondersteuning vanuit jeugdhulp. In dit geval wordt uw kind rechtstreeks aangemeld bij het MDO, waar er naar een passende onderwijsplek wordt gezocht.

Wat doet de school: Basisondersteuning

Terug naar het overzicht

Contact?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
 • *
 • *
 • *
 • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws over deze dienst

 1. Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs
 2. Nieuwsbrief stuurgroep de Klik maart 2017