Samenwerking met ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in Passend Onderwijs. Daarom wil het samenwerkingsverband Apeldoorn op een constructieve manier samenwerken met ouders. Dit wordt gedaan op basis van de volgende uitgangspunten:

Ouders weten dat ze welkom zijn
School creëert een klimaat, waarbij iedereen zich welkom voelt. School creëert een respectvolle schoolgemeenschap.

Ouders en school hebben een gemeenschappelijk belang: het kind
School en ouders zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen, leerkrachten zijn de professional. Ouders en school werken meteen vanaf de start samen aan schoolsucces (tweerichtingsverkeer): wat hebben het kind, de ouders en de leerkracht/school nodig voor schoolsucces.

Er is duidelijkheid over de rol van de school en van de ouders en ieders verantwoordelijkheden
Bij de aanmelding spreken ouders en school wederzijds hun verwachtingen en verantwoordelijkheid naar elkaar uit. In sommige situaties kan het kind zelf ook informatie geven.

De doelen en de werkwijze van de school zijn duidelijk
School is transparant en maakt duidelijk aan de ouders wat de leerkracht/school doet en waarom.

De onderwijs- en begeleidingsstructuur wordt benut als kader voor de  samenwerking met ouders
De positie van de ouders in de ondersteuningsstructuur is duidelijk voor school en ouders. Ouders worden geïnformeerd, er wordt naar hun mening gevraagd en hun ervaringskennis wordt benut.

School en ouders zijn zich ervan bewust, dat gedrag context gebonden is
Het gedrag van een kind op school kan anders zijn dan het gedrag thuis. Ouders en school benutten de kennis en deskundigheid van elkaar om een win-winsituatie te creëren.

Zowel de zorgen als de positieve aspecten worden verwoord
Zowel de bevorderende als de belemmerende factoren worden genoemd.

School en ouders maken duidelijke afspraken en evalueren deze
Een gesprek wordt altijd afgerond met perspectief voor ouders en het kind: het doel en de vervolgstappen worden gezamenlijk vastgelegd. Gesprekken worden vastgelegd.

Terug naar het overzicht

Contact?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht

Contactpersonen

Nieuws over deze dienst

  1. Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs
  2. Uitnodiging ouderavond over Passend Onderwijs op dinsdag 22 januari 2019