Introductie voor ouders

U wilt het beste onderwijs voor uw kind, met de juiste ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden.
Om hieraan te voldoen heeft het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO een eigen beleid en structuur, met verschillende stappen en fasen ter ondersteuning van de onderwijsbehoeften van het kind.

Afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind, zijn verschillende trajecten denkbaar.
Onder Niveaus van ondersteuning leest u precies wat er per situatie aan ondersteuning geboden kan worden.
Daarbij is het uitgangspunt, dat uw kind zo veel mogelijk kwalitatief goed onderwijs op een reguliere basisschool krijgt. Als er extra ondersteuning nodig is, zal altijd eerst bekeken worden of de school en leerkracht van uw zoon of dochter deze ondersteuning zelf kunnen bieden.

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder overleggen. Dit wordt besproken met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school overleggen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige, die vanuit het CJG aan de school verbonden zijn. Dit noemen we het kernteam.

Terug naar het overzicht

Contact?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws over deze dienst

  1. Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs
  2. Uitnodiging ouderavond over Passend Onderwijs op dinsdag 22 januari 2019
  3. Nieuwsbrief februari 2017 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO