Geschillen

Het samenwerkingsverband Apeldoorn heeft als uitgangspunt het voorkomen van geschillen binnen Passend Onderwijs door goed samen te werken. Uitgangspunt is een open en transparante communicatie!

 

Geschillen moeten worden voorkomen door:

 • Een goed gesprek met betrokkenen te voeren
 • School en deskundigen zorgen voor duidelijke informatie richting ouders
 • Als ouder informatie te vragen en met de school te bespreken, waar men mee zit

Als men er zelf toch niet meer uit komt, moet men:

 • Hulp of ondersteuning zoeken van een vertrouwenspersoon binnen of buiten de school
 • In gesprek gaan met de leerkracht of indien nodig de intern begeleider of directeur van de school
 • Als men er gezamenlijk op school niet uitkomt, kan men contact zoeken met het schoolbestuur of een MT-lid van het Samenwerkingsverband
 • Contact zoeken met een onderwijsconsulent, die is aangesteld door het ministerie van onderwijs
 • Gebruik maken van mediation via de stichting onderwijsgeschillen

Mochten er toch geschillen ontstaan, dan kunnen die de volgende vormen aannemen:

 • Het schoolbestuur heeft een geschil met ouders over toelating en verwijdering
 • Het schoolbestuur of de ouders heeft een geschil met het Samenwerkingsverband over toelaatbaarheid
 • Het schoolbestuur heeft een geschil met ouders over ondersteuning

Bij ieder van deze geschillen zal een specifieke procedure gevold worden. Raadpleeg hiervoor het Ondersteuningsplan.

Het Samenwerkingverband is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Terug naar het overzicht

Contact?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
 • *
 • *
 • *
 • *

Velden met een * zijn verplicht