Diensten

Hieronder zijn onze diensten te vinden.

 • passend onderwijs

  Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is, dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Apeldoorn werken tien besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Alle scholen hebben zorgplicht.

  Lees meer
 • ouders

  Als ouder wilt u het beste onderwijs voor uw kind en de meest passende onderwijsplek. Het samenwerkingsverband Apeldoorn streeft hier samen met u naar, door de ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van uw kind, het traject naar extra ondersteuning zo eenvoudig mogelijk te maken en indien nodig een kind tijdig te bespreken in het MDO. (Begrippenlijst Passend onderwijs)

  Niveaus van ondersteuning

  Lees meer
 • documenten

  Onder de kop "documenten" vindt u de documenten, die relevant zijn voor Samenwerkingsverband Apeldoorn 25.05

  Lees meer
 • De Klik

  Stuurgroep de Klik bestaat uit 2 directeuren van PO-scholen, 2 directeuren van VO-scholen en een MT-lid van het SWV Passend Onderwijs PO en een manager van het SWV Passend Onderwijs VO. Stuurgroep de Klik valt onder de besturen van PCBO, SKPOOV, Leerplein 055 en AVOO. Stuurgroep de Klik zorgt voor een doorgaande lijn van PO naar VO.

  Het mailadres van de stuurgroep de Klik is:

  deklik@swvapeldoornpo.nl

  Lees meer

Nieuws

 1. Terugblik lezing De ‘growth mindset’, hoe werkt dat nu echt? door Annemieke Mol Lous d.d. 03-04-2019 Lees meer
 2. Nieuwsbrief maart 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
 3. Terugblik lezing ‘De schoonheid van het verschil tussen man en vrouw’ door Martine Delfos Lees meer
 4. Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019 Lees meer
 5. Nieuwsbrief februari 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer

Medewerkers